Provádíme a zajišťujeme tyto služby a činnosti

Nechte starosti s celým projektem na nás. Zajistíme pro vás, jak přípravu projektu, získání potřebných povolení, tak i technický dozor při realizaci.

Projektování staveb 

Zajistíme pro vás zpracování kompletní projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení až po provedení stavby)             

Zajistíme příslušná povolení pro umístění  stavby a vlastní stavební povolení

Samozřejmostí je i zajištění autorského dozoru vlastního projektu 

Zpracujeme i dokumentaci skutečného provedení pro účely kolaudace objektu či zkušebního provozu

Projektový management

Spolupráce a zastupování investora během celého projektu                  Řízení a nastavení všech nezbytných procesů

Dohled nad dodržením stanovených nákladů, termínů a především kvalitativních parametrů

Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro účely výběru dodavatele

Spolupráce a zajištění procesu výběru dodavatele

Koordinace subdodavatelů

Technický dozor

Zajištění technického dozoru investora při realizaci

Organizace kontrolních dnů stavby

Sledování a evidence případných změn

Dohled nad dodržováním kvality prováděných prací

Provádění dílčích technických přejímek prací

Dohled nad dodržováním celkového harmonogramu prací

Dohled a zajištění BOZP